Kontrast:
Czcionka:

Zabezpieczenie umowy

Strona główna » Po rekrutacji » Zabezpieczenie umowy

Zawierana w Projekcie umowa udzielenia wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej musi być zabezpieczona, co jest warunkiem wypłaty dotacji i wsparcia pomostowego.

Zgodnie z Regulaminem, zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wystawiony przez Uczestnika oraz dodatkowo jedna spośród następujących form:

  • poręczenie jednej osoby fizycznej uzyskującej dochód nie niższy niż 3500,00 zł netto miesięcznie, zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem o zarobkach (nie starsze niż 30 dni). Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym zajęciem komorniczym lub administracyjnym, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca już poręczycielem, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków; inny uczestnik Projektu.
  • poręczenie dwóch osób fizycznych uzyskujących dochód nie niższy niż 2500,00 zł netto miesięcznie każda, zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem o zarobkach (nie starsze niż 30 dni). Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym zajęciem komorniczym lub administracyjnym, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca już poręczycielem, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków; inny uczestnik Projektu.
  • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
  • hipoteka na nieruchomości o wartości wolnej od obciążeń co najmniej 35.000 zł
  • gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa
Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU