Kontrast:
Czcionka:

Wnioskowanie o wsparcie finansowe

Strona główna » Po rekrutacji » Wnioskowanie o wsparcie finansowe

Wnioski o wsparcie finansowe mogą składać wyłącznie Uczestnicy projektu (wyłonieni po rekrutacji), w Biurze Projektu, w 1 egzemplarzu,  w dowolnym momencie, byle przed upływem terminu określonego w tabeli naborów:

runda rekrutacyjna12345678910
ostateczna data złożenia wniosku z biznesplanem16.04.202023.07.202022.10.202021.01.202122.04.202122.07.202121.10.202120.01.202228.04.202228.07.2022

Tabela będzie aktualizowana każdorazowo po wyłonieniu uczestników kolejnych tur.

3 kroki aby uzyskać dofinansowanie:

1) Opracuj biznesplan

Biznesplan, stanowiący główny element składanego wniosku, przygotowujesz na następującym wzorze. Pomoże Ci w tym doświadczony Instruktor biznesowy podczas szkoleń. Poniżej przedstawiamy też kilka wskazówek i przydatnych porad:

Kluczem do sukcesu własnej działalności jest świadomość jej wszystkich głównych aspektów i umiejętność odpowiedniego przewidywania ich kształtu, co powinien potwierdzić przedstawiony biznesplan. Dlatego – przemyśl następujące elementy swojego planu przedsięwzięcia:

 • Zastanów się jakie usługi/produkty chcesz oferować i dla kogo. Postaraj się w miarę szczegółowo opisać usługę/produkt, a także wskazać cechy grupy klientów, które pomogą w oszacowaniu liczby potencjalnych klientów.
 • Przemyśl sposób ich wyceny i jednostkę (godzina, roboczogodzina, sztuka itp.)
 • Określ poziom cen dla wybranych jednostek (cena za godzinę, za sztukę, itp.)
 • Określ miejsce świadczenia usług/oferowania produktów/towarów.
 • Czy jesteś w stanie oferować je sam, czy potrzebujesz kogoś do pomocy?
 • Spróbuj oszacować całą grupę potencjalnych odbiorców dla tego typu oferty (wszystkich na danym obszarze – nie tylko tych, których sam zamierzasz obsłużyć), korzystając z ogólnodostępnych danych (opracowania internetowe, statystyczne, vademecum samorządowca, strona GUS, własna wiedza i doświadczenie itp.)
 • Opisz i oszacuj konkurencję rynkową na obszarze Twojej działalności. Pamiętaj iż konkurencję stanowić będą firmy lokalne jak i podmioty działające na większych obszarach, także sprzedające swoją ofertę za pośrednictwem internetu. Spróbuj podzielić konkurencję na tę bezpośrednią i tę dalszą.
 • Zastanów się, ile jesteś w stanie (przy danych zasobach) świadczyć usług/sprzedać produktów/usług , w ujęciu dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.
 • Powyższe oszacowania powinny być zgodne z prognozą sprzedaży.
 • Zastanów się jakie będą skuteczne sposoby promocji Twojej oferty.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju działalności:

Działalność handlowaDziałalność produkcyjna
 • przemyśl od kogo kupisz towary i jakie warunki handlowe uzyskasz (dobrze jest wskazać marżę handlową lub cenę zakupu towarów, a także terminy płatności). Zastanów się jakie masz możliwości ewentualnej zmiany dostawcy, aby zmniejszyć ryzyko.
 • rozważ kwestie związane z przechowywaniem towarów – ile potrzebujesz miejsca, czy niezbędne są specjalne warunki składowania, jak długo towar zostaje pełnowartościowy.
 • co zrobisz z niesprzedanym towarem, czy należy uwzględnić rezerwę finansową na utratę wartości towaru.
 • przemyśl jak będzie wyglądał proces produkcyjny i ile czasu zajmie wytworzenie partii produktów.
 • pamiętaj o wszelkich kosztach okołoprodukcyjnych (pakowanie, przygotowanie produktu do transportu, oznakowanie, dokumentacja – jeśli dotyczy)
 • od kogo zakupisz materiały do produkcji i na jakich warunkach (ceny, terminy płatności)?
 • rozważ jak będzie wyglądała Twoja gospodarka magazynowa – gdzie będziesz przechowywał materiały i w jakich ilościach, gdzie będziesz składował gotowe produkty.
 • przemyśl kwestie dostaw – zarówno materiałów od dostawców, jak i produktów – do odbiorców.
 • zastanów się, czy skierujesz swój produkt bezpośrednio do klientów indywidualnych czy będziesz współpracować z hurtowniami/sklepami.

Pamiętaj, że swoje wątpliwości możesz na każdym etapie skonsultować z instruktorem biznesowym, dlatego koniecznie rozpocznij pracę nad biznesplanem jeszcze w trakcie indywidualnych szkoleń!

2) Przygotuj i złóż kompletny wniosek

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności należy złożyć razem z załącznikami:

 1. Biznesplan
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Już na tym etapie zastanów się, jakie zabezpieczenie umowy proponujesz – jest ono konieczne do wypłaty środków finansowych.

Upewnij się:

 • czy wypełniłeś wszystkie obowiązkowe pola
 • czy wszystkie dokumenty są podpisane i czy wpisano daty w odpowiednich miejscach
 • czy dołączyłeś do Wniosku niezbędne załączniki
 • czy biznesplan jest zszyty lub złączony w inny sposób (nie ma luźnych stron).

3) Sprawdź, czy przyznano Ci dotację

Sprawdź swój numer udziału w projekcie i odnajdź się na liście.

Uzyskałeś pozytywną ocenę? Uzyskałeś ocenę negatywną?
 1. Możesz już zakładać działalność gospodarczą!
 2. Po zarejestrowaniu działalności w CEIDG i ZUS poinformuj e-mailem lub telefonicznie Biuro Projektu o rozpoczęciu działalności.
 3. W ciągu kilku dni uzyskasz informację o miejscu i dacie podpisania umowy o dofinansowanie
 1. Poproś koordynatora projektu o skany/ kopie kart oceny merytorycznej wniosku.
 2. Sprawdź, które elementy wniosku wpłynęły na brak rekomendacji dofinansowania
 3. Jeśli nie zgadzasz się z oceną – złóż odwołanie, wskazując na niezgodności oceny ze złożonym wnioskiem.
Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU