Kontrast:
Czcionka:

Regulamin i dokumenty do pobrania

Strona główna » Regulamin i dokumenty do pobrania

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze dokumenty projektowe (w formacie pdf).

UWAGA: do otwarcia plików, a szczególnie dla ich poprawnego wypełniania komputerowo, zalecamy korzystać z bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader, który można pobrać stąd.  Wszystkie Formularze i Wnioski oraz biznesplan są przygotowane w wersji edytowalnej pdf – uzupełnianie ich w programach innych niż Adobe Acrobat Reader (zwłaszcza w przeglądarkach internetowych) może nie działać poprawnie. Zalecamy wcześniejsze (przed uzupełnianiem) zapisanie formularzy na dysku komputera.

Regulamin projektu – aktualizacja 15.02.2022

Dokumenty dla Kandydata (etap rekrutacji):

 • Formularz rekrutacyjny – wersja od 01.01.2021
  UWAGA: Formularz zawiera oświadczenia niezbędne dla stwierdzenia dopuszczalności danej osoby do projektu w momencie rekrutacji, zatem musi być wypełniony i podpisany w okresie trwania naboru. Oznacza to, że data wskazana w końcowej części Formularza nie może być wcześniejsza niż pierwszy dzień przyjmowania Formularzy w danym naborze.

  • druk US-7- dokument pomocniczy, czyli wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie informacji o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP; informacja z ZUS jest obowiązkowa od 01.01.2021 i można ją pobrać także samodzielnie z platformy ZUS PUE)

Dokumenty dla uczestnika projektu (etap po rekrutacji, przed założeniem działalności gospodarczej)

 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na założenie działalności gospodarczej (dotacja i wsparcie pomostowe)

Dokumenty dla uczestnika projektu (etap po rozpoczęciu działalności gospodarczej)

 • Zestawienie rozliczające wydatki objęte wsparciem pomostowym
  • Oświadczenie do zestawienia księgowego odnośnie braku podwójnego finansowania wydatków w nim ujętych
 • Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Dokumenty pozostałe:

 • Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 • Karta oceny biznesplanu
 • Karta oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
 • Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie (szkoleniowej)
 • Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego)
 • Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydata na Uczestnika Projektu.

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU