Kontrast:
Czcionka:

Podstawowe informacje o rekrutacji

Strona główna » Rekrutacja » Podstawowe informacje o rekrutacji

Ogółem w projekcie zaplanowano przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych 115 Uczestnikom. Kandydatów zostanie przyjętych nieco więcej (o 33%).

Przewidziano 10 rund rekrutacyjnych – w każdej będzie średnio 15-17 miejsc dla Kandydatów, spośród których do udziału w Projekcie zostanie wyłonionych 11-12 Uczestników, w tym 10-11 osób bezrobotnych i 1 pracująca.

Jeśli na dany nabór zgłosi się mniej chętnych, niewykorzystane miejsca będą zwiększały pulę dostępną w kolejnym naborze (lub też zostaną zorganizowane nabory uzupełniające). Jeśli chętnych będzie więcej – kolejne zgłoszenia (Formularze) ponad limit nie będą w ogóle przyjmowane (decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym przyjmiemy wszystkie zgłoszenia, przekraczające limit, złożone punktualnie w chwili otwarcia Biura, o godz. 8.30 pierwszego dnia naboru).
Poczynając od naboru nr 3, przyjmowane będą Formularze rekrutacyjne od wszystkich osób, które stawią się w Biurze Projektu w chwili jego otwarcia od godz. 8.30 do godz. 14.00 w pierwszym dniu naboru, nawet jeśli by przekroczyły limit, o którym mowa w Regulaminie projektu, w pkt. 2 (133% dostępnych miejsc).

Przystępowanie do projektu jest możliwe wyłącznie w okresie trwania naborów rekrutacyjnych – zgłoszenia składane wcześniej lub później (poza „oknem” naboru), nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie w Biurze Projektu (czynne od godziny 8.30) przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych złożonych z Formularza rekrutacyjnego i załączników potwierdzających jego sytuację (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, o niepełnosprawności, o zarejestrowaniu w PUP – o ile dotyczą).

Miejscem działań rekrutacyjnych, w tym naboru wniosków i rozmów kwalifikacyjnych będzie Biuro Projektu zlokalizowane w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie , przy ul. Mickiewicza 5.

Informacje o terminach działań rekrutacyjnych znajdziesz w  Grafiku działań rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydata na Uczestnika Projektu dostępna jest tutaj.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU