Kontrast:
Czcionka:

Moje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi 2600 zł brutto plus dodatek za wysługę lat w wysokości 100 zł. Czy kwalifikuję się do projektu jako osoba uboga pracująca?

Strona główna » FAQ » Moje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi 2600 zł brutto plus dodatek za wysługę lat w wysokości 100 zł. Czy kwalifikuję się do projektu jako osoba uboga pracująca?

TAK.

Zgodnie z przepisami Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. (art. 6), do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatku za staż pracy.

Wskazana powyżej kwota wynagrodzenia nie przekracza więc kwoty płacy minimalnej (ustalonej na 2600 zł brutto dla 2020 roku), gdyż dodatek za wysługę lat (staż pracy), nie wlicza się od 2020 r. do określania wynagrodzenia pracownika w myśl Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU