Kontrast:
Czcionka:

O projekcie

Strona główna » O projekcie

Projekt „Samozatrudnienie super sprawa! 1157” (nr RPWM.10.03.00-28-0017/19), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.

Celem projektu jest doprowadzenie do samozatrudnienia grupy 153 mieszkańców powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego w wieku 30+ lat, pozostających bez pracy lub pracujących z najniższym wynagrodzeniem, a także reemigrantów.

Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników, oferując pomoc szkoleniową przy założeniu działalności gospodarczej oraz bezzwrotne dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 23,05 tys. zł i bieżących w kwocie do 1,5 tys. zł miesięcznie przez pierwsze pół roku lub dłużej. Co najmniej 153 osoby podejmie działalność gospodarczą dzięki wsparciu projektu i utrzyma ją przez co najmniej 12 miesięcy.

Nabory do projektu organizowane są cyklicznie, co 3 miesiące, od maja 2020 do sierpnia 2022 roku.

Biuro Projektu mieści się w Centrum Edukacji WMZDZ w Bartoszycach, ul. 11 listopada 10, 11-200 Bartoszyce.

Projekt realizowany będzie od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość projektu: 5 918 901,12 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 031 065,95 zł

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU