Kontrast:
Czcionka:

Lista ocenionych wniosków

Strona główna » Po rekrutacji » Lista ocenionych wniosków

W tym miejscu będą publikowane listy Uczestników, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania w Projekcie.

Lista po naborze nr 1
Lista po naborze nr 2
Lista po naborze nr 3
Lista po naborze nr 4
Lista po naborze nr 5
Lista po naborze nr 6
Lista po naborze nr 7
Lista po naborze nr 8
Lista po naborze nr 9
Lista po naborze nr 10

Warunkiem otrzymania rekomendacji jest uzyskanie przez wniosek co najmniej 60% punktów w każdym z obszarów podlegających ocenie od obu Oceniających. Od oceny negatywnej przysługuje odwołanie, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU