Kontrast:
Czcionka:

Lista ocenionych biznesplanów – runda 10

Strona główna » Aktualności » Lista ocenionych biznesplanów – runda 10

Komisja Oceny Wniosków zakończyła dziś swoją pracę i przygotowała listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jest ona dostępna tutaj.

Od tego momentu (czyli od dzisiaj), Uczestnicy mogą zakładać / rejestrować swoje działalności gospodarcze, na co mają maksymalnie 2 miesiące (termin ten upływa 05.12.2022). Przypominamy, że zgodnie z § 5 pkt. 3 Regulaminu, „niezałożenie przez Uczestnika działalności gospodarczej w terminie 2 miesięcy od opublikowania listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania oznacza jego rezygnację z udziału w Projekcie.”

Po zarejestrowaniu działalności, zgodnie z §7 pkt. 8 Regulaminu: „Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić kadrę projektu pocztą elektroniczną na adres [email protected] (lub pisemnie na adres Biura Projektu) o założeniu działalności, przekazując nr NIP i nr firmowego rachunku bankowego oraz informacje niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia, celem przygotowania umowy przez kadrę projektu.” Niezwłocznie po otrzymaniu tych danych, przygotujemy dla każdego z Uczestników umowę dofinansowania, a po wniesieniu zabezpieczenia, zostaną wypłacone środki finansowe.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU