Kontrast:
Czcionka:

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Strona główna » Przebieg i rozliczenie wsparcia » Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wypłata dotacji w wysokości 23.050 zł następuje jednorazowo, w pełnej wysokości, po wniesieniu przez Uczestnika zabezpieczenia umowy dofinansowania. Wydatkowanie otrzymanych środków nie podlega rozliczeniu, co oznacza, że nie będą weryfikowane dokumenty księgowe związane z inwestycją, ani też zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu. Po prostu – otrzymujesz kwotę dotacji i jesteś zobowiązany uruchomić swoje przedsięwzięcie i sprawnie je prowadzić.

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z zawartej umowy jest rozpoczęcie i faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy, co będzie podlegało rygorystycznej kontroli, zgodnie z regulaminem.

Końcowe rozliczenie dotacji nastąpi po 12 miesiącach od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie informacji z CEIDG o nieprzerwanym prowadzeniu działalności przez cały ww. okres oraz na podstawie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami ZUS i US uzyskanych po upływie ww. okresu przez Uczestnika i dostarczonych do Biura Projektu.

Pamiętaj aby wystąpić do ZUS i US z wnioskiem o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami niezwłocznie po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Masz jedynie 30 dni na dostarczenie ww. zaświadczeń do Biura Projektu!

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU