Kontrast:
Czcionka:

O projekcie

Strona główna » O projekcie

Projekt „Samozatrudnienie super sprawa! 1084” (nr RPWM.10.03.00-28-0030/19), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.

Celem projektu jest doprowadzenie do samozatrudnienia grupy 114 mieszkańców powiatów: mrągowskiego, nidzickiego lub szczycieńskiego w wieku 30+ lat, pozostających bez pracy lub pracujących z najniższym wynagrodzeniem, a także reemigrantów.

Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników, oferując pomoc szkoleniową przy założeniu działalności gospodarczej oraz bezzwrotne dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 23,05 tys. zł i bieżących w kwocie do 1,5 tys. zł miesięcznie przez pierwsze pół roku lub dłużej. Co najmniej 114 osób podejmie działalność gospodarczą dzięki wsparciu projektu i utrzyma ją przez co najmniej 12 miesięcy.

Nabory do projektu organizowane są cyklicznie, co 3 miesiące, od kwietnia 2020 do lipca 2022 roku.

Biuro Projektu mieści się w Centrum Edukacji WMZDZ w Szczytnie, ul. Bolesława Chrobrego 4, 12-100 Szczytno.

Projekt realizowany będzie od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość projektu: 4 540 369,05 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 859 313,69 zł

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU