Kontrast:
Czcionka:

Lista rankingowa

Strona główna » Rekrutacja » Lista rankingowa

W tym miejscu będą publikowane listy Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie.

Lista po naborze nr 1
Lista po naborze nr 2
Lista po naborze nr 3
Listy po naborze nr 4: bezrobotni i pracujący
Listy po naborze nr 5: bezrobotni i pracujący
Listy po naborze nr 6: bezrobotni i pracujący
Listy po naborze nr 7: bezrobotni i pracujący
Listy po naborze nr 8: bezrobotni i pracujący
Listy po naborze nr 9: bezrobotni i pracujący
Listy po naborze nr 10: bezrobotni i pracujący

Listy uszeregowane są:
– w naborze 1 i 2: według przyznanych punktów za przynależność do grupy w najtrudniejszej sytuacji, punktów premiowych (za zatrudnienie pracowników i/lub działalność w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa) oraz kolejności zgłoszeń,
– od naboru 3: według punktów otrzymanych od Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji, a w przypadku identycznej ich liczby – dodatkowo kryteriów premiowych (za zatrudnienie pracowników i/lub działalność w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa), z pierwszeństwem (przy braku rozstrzygnięcia punktowego) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z wykształceniem maksymalnie średnim).

Bezrobotni mężczyźni nie należący do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy nie mogą zająć więcej niż 20% miejsc na liście.

Od oceny negatywnej nie przysługuje odwołanie.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU