Kontrast:
Czcionka:

Lista rankingowa po rekrutacji – runda 10

Strona główna » Aktualności » Lista rankingowa po rekrutacji – runda 10

Komisja rekrutacyjna zakończyła swoje działania i opracowała listy Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie, rezerwowych i odrzuconych:
osoby bezrobotne
osoby pracujące

Osoby, dla których zbrakło miejsc, kończą w tym miejscu swoją ścieżkę udziału.

Natomiast Kandydaci ocenieni pozytywnie, kontynuują swoją przygodę z projektem. Wysyłamy do państwa Umowy udziału w projekcie, z prośbą o ich podpisanie i niezwłoczne odesłanie na adres: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, „nie podpisanie umowy w terminie 3 dni oznaczać będzie rezygnację Kandydata z uczestnictwa w Projekcie. W takim przypadku, kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie poinformowana o możliwości przystąpienia do Projektu”. Termin 3 dni należy liczyć od momentu otrzymania listu.

Wkrótce też skontaktuje się z Państwem instruktor biznesowy celem zaplanowania indywidualnych sesji szkoleniowych. Wspólnie z instruktorem wyjaśnicie swoje problemy związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rozpoczniecie pracę nad stworzeniem biznesplanu, który będzie podstawą do przyznania dotacji.

Ostateczny termin zakończenia prac nad biznesplanami i złożenia wniosków o wsparcie finansowe upływa 18 sierpnia 2022.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU