Kontrast:
Czcionka:

Kontrole i nieprawidłowości w projekcie

Strona główna » Przebieg i rozliczenie wsparcia » Kontrole i nieprawidłowości w projekcie

W trakcie udziału w projekcie uczestnicy będą poddawani kontrolom w miejscu prowadzenia działalności, celem upewnienia się, że działalność jest faktycznie prowadzona w wymaganym okresie min. 12 miesięcy. W szczególności kontroli podlegać będzie:

 • status przedsiębiorcy w CEIDG,
 • niezaleganie z należnymi składkami do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • kontrola stanu faktycznego działalności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oraz opcjonalnie – w zależności od formy prowadzenia działalności – ewidencja księgowa, zawarte umowy, rejestr sprzedaży, itp.

Co do zasady, wsparcie finansowe nie podlega zwrotowi. Wyjątkami od tej reguły są:

 1. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem wymaganego okresu 12 miesięcy (przy czym mowa tu o faktycznym prowadzeniu działalności, a nie wyłącznie byciu zarejestrowanym jako przedsiębiorca),
 2. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych na którymkolwiek z etapów udziału w projekcie, w tym zwłaszcza podczas rekrutacji,
 3. niedopełnienie jednego z kluczowych warunków umowy zagrożonych sankcją jej rozwiązania, w tym zwłaszcza:
  1. odmowa poddania się kontroli,
  2. nierozliczenie wsparcia pomostowego,
  3. niezatrudnienie pracownika, o ile Uczestnik się do tego zobowiązał,
  4. nieprzedstawienie końcowych dokumentów rozliczających udział w projekcie.

Dodatkowo, w zakresie wsparcia pomostowego, zwrotowi podlega całość lub część kwoty przekazanych środków, niewydatkowanych lub nierozliczonych zgodnie z zasadami i regulaminem.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU