Kontrast:
Czcionka:

Dotacja

Podstawowym rodzajem wsparcia przyznawanego w ramach projektu jest bezzwrotna dotacja w wysokości 23.050,00 zł, przeznaczona na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Każdy Uczestnik sam decyduje, na co przeznaczy otrzymane środki, stosownie do swoich potrzeb, opisując planowane zakupy w składanym biznesplanie, który podlega ocenie.

Jest to stawka jednakowa dla wszystkich Uczestników, a zarazem minimalna wartość potrzeb inwestycyjnych uzasadniających przyznanie wsparcia – niewykazanie minimalnej wartości wydatków inwestycyjnych netto w ww. kwocie oznaczać będzie brak konieczności udzielenia wsparcia i nie zostanie ono przyznane.

Dotacja wypłacana jest jednorazowo, w pełnej kwocie, po podpisaniu umowy i wniesieniu wymaganego zabezpieczenia.

Wydatkowanie otrzymanych środków nie podlega rozliczeniu, co oznacza, że nie będą weryfikowane dokumenty księgowe związane z inwestycją, ani też zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu. Po prostu – otrzymujesz kwotę dotacji i jesteś zobowiązany uruchomić swoje przedsięwzięcie i sprawnie je prowadzić przez co najmniej 12 miesięcy.

Zobacz również

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZDZ

Samozatrudnienie super sprawa!
lidzbark warmiński, bartoszyce, kętrzyn
olsztyn miasto i powiat olsztyński
nidzica, szczytno, mrągowo
MENU